Na twee succesvolle edities van Aerospace meets Maritime, vindt op 1 juni het vervolg plaats: Dare 2 Cross. Cross-sectorale verbindingen zorgen voor verrassende initiatieven en brengen bestaande innovaties verder. Dat de sectoren Aerospace en Maritime veel van elkaar geleerd hebben, is al wel duidelijk geworden door bijvoorbeeld de samenwerkingen op het gebied van 3D printen en Smart Maintenance.

Aerospace meets Maritime & more
Deze keer gaan we nog verder… Hoe komen offshore en de tuinbouwsector bij elkaar? Hoe kan uw organisatie unmanned systems toepassen? Welke nieuwe ideeën heeft de NEXT economy nodig?

Innovation though collaboration
Professionele creativiteit is nodig om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Karl Raats is expert op dit gebied en verzorgt een prikkelend plenair programma om u te inspireren. Deze inspiratie kunt u vervolgens inzetten in een groot aantal werksessies met sterk uiteenlopende onderwerpen. Sessies waarin u nieuwe verbindingen legt, tot verfrissende inzichten komt en bouwt aan projecten van de toekomst.

Graag nodigen wij u uit voor Dare 2 Cross op 1 juni vanaf 12.00 uur in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Meer informatie
Aanmelden kan via de link in het menu. Daar vindt u ook het programma en een uitgebreide toelichting op de werksessies. Wees er snel bij, de plaatsen in de werksessies zijn beperkt!

Heeft u nog vragen? We horen graag van u via events@innovationquarter.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Dare 2 Cross

.
.
.

2e Aerospace meets Maritime Congres
28 mei 2015

Op basis van het motto “Samen weten we meer en staan we sterker” heeft de gemeente Papendrecht in 2013 diverse bedrijven uit de maritieme en luchtvaartbouw sector benaderd. Dit initiatief resulteerde in ‘Aerospace meets Maritime’, een zeer succesvol congres in 2014 waar beide topsectoren door onderlinge uitwisseling van kennis en kunde de mogelijkheden hebben verkend om te komen tot nieuwe innovatieve producten of diensten. Het thema was composieten. 

Met Aerospace meets Maritime heeft de regio een sterk profiel neergezet.
Vanuit het bedrijfsleven is bij de evaluatie van het Congres 2014 aangegeven graag verder te gaan met een structurele samenwerking in het kader van Aerospace meets Maritime en om ieder jaar een thema te kiezen dat aansluit bij de actualiteit.
Zowel de luchtvaartsector als de maritieme sector zien kansen om via vergaande digitalisering en toepassing van diverse technologische ontwikkelingen hun innovatief vermogen te versterken. Als vervolg op het succesvolle congres van 2014 is daarom voor dit jaar de samenwerking gezocht binnen het thema Smart Industries. Voor 2015 is ook verbreding gevonden door het congres aan te sluiten bij de samenwerking binnen de Maritieme Delta.

2e Congres Aerospace meets Maritime over SMART Industries

Op donderdag 28 mei 2015 vanaf 9.00 uur vindt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht het 2e congres van ‘Aerospace meets Maritime’ plaats met als thema Smart Industries.
De voorbereiding is momenteel in volle gang. Een breed scala aan bedrijven uit de maritieme sector (o.a. Boskalis, Damen, Heerema Marine Contractors en de Koninklijke De Vries Groep), de luchtvaartsector (Fokker) en diverse kennis- en overheidsinstellingen (Kamer van Koophandel, TNO, TU Delft en Innovation Quarter) zijn bij de voorbereiding betrokken.

Deze congresdag staat in het teken van :
• Informeren                        • Inspireren                           • Aan de slag

• Informeren
      over de stand van zaken in regio en Nederland over de ontwikkelingen met betrekking tot Smart Industry, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden van succesvolle start ups.

• Inspireren        over een plan van aanpak binnen je eigen bedrijf. Wat zijn succesfactoren en voorbeelden over welke aanpak het beste werkt.

Presentaties door key note speakers, uit zowel de publieke als de private sector, gericht op het bespreken van de mogelijkheden die ‘smart industry’ het bedrijfsleven biedt met speciale aandacht voor voorbeelden uit de praktijk

• Aan de slag in dedicated workshop met challenges van bedrijven zoals o.a. Boskalis, Fokker en Valk Welding om de verdieping te zoeken , mogelijke gemeenschappelijke belangen te verkennen of te komen tot concrete afspraken voor samenwerking.

Voor het middagprogramma hebben de betrokken bedrijven/organisaties vanuit het thema Smart Industries een zestal “challenges” geformuleerd die zij met de deelnemers aan het congres in dedicated workshops willen gaan “aanpakken”

Voor meer informatie over het 2e Congres Aerospace meets Maritime 2015 klik hier voor het programma.


“Waar Topsectoren en MKB elkaar ontmoeten”

 

SMART lectures 4 maart 2015

Via onderstaande link is het event live te volgen..  

Subsidieregeling praktijkleren

De ‘afdrachtvermindering onderwijs’ was geldig tot en met december 2013. Om voor de Subsidieregeling praktijkleren in aanmerking te komen moet de werkgever een nieuwe aanvraag indienen. Op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze subsidie geldt als vervanging van de ‘Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen’ (WVA) voor het onderwijsdeel. Lees meer
logo_drechtsteden adviesuers

Ontwikkeling subleerlijn techniek Basisonderwijs ihkv Aerospace & Maritime

In de Drechtsteden is de techniek ihkv Aerospace & Maritime leidend in de regionale economie. Deze sectoren hebben vakbekwaam personeel nodig, nu en de komende decennia. Leerlingen worden niet met een enkel bedrijfsbezoek gestimuleerd om te kiezen voor techniek. Daar is meer voor nodig. Het begint op de basisschool. Als kinderen daar natuurkundige wetmatigheden ervaren (zoals drijven, zinken en luchtdruk) en met techniek ihkv Aerospace & Maritime aan de gang gaan (drijf en zinkbak, vlotten bouwen, schaalvliegtuigen maken), krijgen kinderen concepten mee. Lees meer
20140120_135609

Vervolgprojecten naar aanleiding het evenement ‘Aerospace meets Maritime’

Het doel van de bijeenkomst was niet alleen om deze topsectoren elkaar te laten ontmoeten, maar vooral ook om te verkennen of en hoe deze topsectoren door onderlinge kruisbestuiving van elkaar kunnen leren om zo tot nieuwe innovatieve producten of diensten te kunnen komen. Dit doel is bereikt. Een aantal voorbeelden van concrete vervolgprojecten die naar aanleiding van het event inmiddels gestart zijn: lees meer

 

Congres ‘Aerospace meets Maritime’ (10 maart 2014)

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) opende op maandag 10 maart in het Apollo Hotel in Papendrecht ‘Aerospace meets Maritime’, een zeer geslaagd en uniek, industrieel congres, geïnitieerd en georganiseerd door de gemeente Papendrecht. Doel van het congres: luchtvaart en maritiem ontmoeten elkaar. Het thema de uitwisseling van kennis tussen de sectoren over de toepassing van nieuwe materialen. Lees meer

Aerospace meets Maritime congres Papendrecht 10 maar 2014